TVII OGLASNA TABLA

Utorak, 06.02.2018.

REZULTAT ISPITA – SAOBRAĆAJ I TEHNOLOGIJE
Datum: 13.02.2018.
Studenti koji su položili:
Kolokvij II 30.12.
1. Božana Tolimir 14/18
2. Daniel Kulena 14/18
3. Vrhovac Aleksandar 11/18
4. Jovan Grahovac 12/18

Integralno 50 b
5. Nikolina Raca  15,5/36Upis ocjena je 20.02.2018 u 14 casova na Prirodno matematičkom fakultetu.
Ispit iz predmeta će se održati u istom terminu, drugi ispitni rok.
Kao i usmeni za studente koji su vraćeni.
Predmetni nastavnik.

 


Arhive