ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ОГЛАСНА ТАБЛА

Четвртак, 23.11.2017.

Настава из предмета Основи геодезије код проф. др Јелене Гучевић одржаће се у четвртак, 30.11.2017. у 1300 и у петак, 01.12.2017. у 900.

Четвртак, 16.11.2017.

Настава код проф. др Дејана Ђорђевића из предметa Основе просторног планирања (Просторно планирање II година) одржаће се у петак, 24.11.2017. у 900.

Настава код проф. др Дејана Ђорђевића из предметa Теорије просторног планирања (Просторно планирање III година) одржаће се у петак, 24.11.2017. у 1100.

Настава код проф. др Дејана Ђорђевића из предметa Европска димензија просторног планирања и  Просторни и регулациони планови (Просторно планирање IV година) одржаће се у петак, 24.11.2017. у 1300.