ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ОГЛАСНА ТАБЛА

Петак 24.03.2017.

Настава код проф. др Дејана Ђорђевића из предметa Основе просторног планирања (Просторно планирање II година) одржаће се у петак, 31.03.2017. у 1100.

Настава код проф. др Дејана Ђорђевића из предметa   Просторни и регулациони планови  (Просторно планирање IV година) одржаће се у петак, 31.03.2017. у 900.