ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ОГЛАСНА ТАБЛА

Петак, 09.06.2017.

Испит код проф. др Богдана Лукића из предметa Методе анализе и синтезе у просторном планирању (Просторно планирање III година)  одржаће се у пoнедељак, 19.06.2017. у 1200.

Усмени испит код проф. др Богдана Лукића из предметa Планирање и уређење туристичких простора (Просторно планирање IV година)  одржаће се у пoнедељак, 19.06.2017. у 1200.

Писмени  испит код проф. др Богдана Лукића из предметa Планирање и уређење туристичких простора (Просторно планирање IV година)  одржаће се у петак, 16.06.2017. у 900.