Korisnicko ime

Šifra

Naslovna strana | Registracija | Pregled članova | | Kontakt | INFORMATOR | GDRS |

O fakultetu

Istorijat

Fotografije

Organi

Službe

Dokumenti

ICI

FIS

Nastava i nauka

Biologija

Ekologija i
zaštita životne sredine

Fizika

Geografija

Hemija

Matematika i informatika

Prostorno planiranje

Tehničko vaspitanje i informatika

NIR

KONFERENCIJA 2016

TEMPUS

NIR OPREMA

PROJEKTI

BAZE ČASOPISA

PMF web

BIBLIOTEKA

SIMPOZIJUM

SARNET

Publikacije

Spisak studenata

Webcam

WEBMAIL

Linkovi

 

 

 

Studijski program za matematiku i informatiku

 

Obrazovni profil: Profesor matematike i informatike


NASTAVNI PLAN ZA ŠKOLSKU 2004/2005 GOD

 

I semestar

Predmet

P+V+RV

Krediti

1.Analiza 1

4+4

6

2.Osnove programiranja 1

3+2+2

6

3.Osnove matematike 1

3+3

6

4.Linearna algebra 1

3+3

6

5.Seminar elementarne matematike

1+2

3

 

II semestar

Predmet

P+V+RV

Krediti

6.Analiza 2

4+4

6

7.Linearna algebra 2

3+3

6

8.Diskretna matematika 1

2+3

6

9.Osnove programiranja 2

2+2+2

6

10.Osnovi matematike 2

2+3

6

*Engleski jezik 1

3

 

III semestar

Predmet

P+V+RV

Krediti

11.Algebra 1

3+3

6

12.Analiza 3

3+3

6

13.Diskretna matematika 2

3+3

5

14.Osnovi računarskih sistema 1

2+2+2

5

15.Izborni predmet 1

2+2

5

-Polinomi i nejednakosti

-Teorija realnih funkcija

*Engleski jezik 2

0+2

3

 

IV semestar

Predmet

P+V+RV

Krediti

16.Algebra 2

3+3

6

17.Nejednakosti i nejednačine

3+3

6

18.Geometrija

2+2

6

19.Osnovi računarskih sistema 2

2+2+2

5

20.Izborni predmet 2

2+2

5

Teorija algoritama

Teorija polugrupa

*Engleski jezik 3

0+2

 

V semestar

Predmet

P+V+RV

Krediti

21.Psihologija i pedagogija 1

6

22.Funkcijske jednačine

3+3

6

23.Osnovi računarskih sistema 3

2+2+2

6

24.Metodika nastave algebre

3+3

6

25.Izborni predmet 3

3+3

6

 

VI semestar

Predmet

P+V+RV

Krediti

26.Psihologija i pedagogija 2

5

27.Osnovi računarskih sistema 4

2+2+2

5

28.Elementarna geometrija

3+3

5

29.Trigonometrija

2+2

5

30.Metodika nastave računarstva

3+3

5

31.Izborni predmet 4

2+2

5

 

VII semestar

Predmet

P+V+RV

Krediti

32.Teorija vjerovatnoća

3+3

5

33.Diferencijalne jednačine

3+3

5

34.Izborni predmet 5

2+2

5

35.Metodika nastave geometrije

3+3

5

36.Metodika nastave matematike i računarstva 1

5

37.Izborni predmet 6

2+2

5

 

VIII semestar

Predmet

P+V+RV

Krediti

38.Statistika i slučajni procesi

3+3

5

39.Istorija matematike 2

3+3

5

40.Izborni predmet 7

2+2

5

41.Metodika nastave analize

3+3

5

42.Metodika nastave matematike i računarstva 2

5

43.Diplomski rad

 


NASTAVNI PLAN ZA ŠKOLSKU 2001/2002,2002/2003 I 2003/2004  GOD.

 

Prva godina

Predmet

I semestar

II semestar

1.Analitička geometrija

-

3+3

2.Analiza 1

4+4

4+4

3.Osnovi programiranja

2+3+2

2+3+2

4.Osnove matematike

2+2

2+2

5.Elementarna matematika

2+2

2+2

6.Strani jezik 1

1+2

1+2

7.Uvod u algebru

2+2

2+2

 

Druga godina

Predmet

III semestar

IV semestar

8.Osnovi geometrije

3+3

3+3

9.Analiza 2

4+4

3+3

10.Osnovi  računarskih sistema

2+3+2

2+3+2

11.Strani jezik 2

1+2

1+2

12.Uvod u numeričku matematiku

-

2+2

13.Linearna algebra

3+3

3+3

 

Treća godina

Predmet

V semestar

VI semestar

14.Diferencijalne jednačine

3+3

3+3

15.Istorija matematike

2+0

2+0

16.Pedagogija sa psihologijom

2+2

2+2

17.Metodika nastave matematike i računarstva

2+2+1

2+2+1

 

Četvrta godina

Predmet

VII semestar

VIII semestar

18.Realne i kompleksne funkcije

3+3

3+3

19.Diskretna matematika

2+2

-

20.Vjerovatnoća i statistika

-

2+2

21.Metodika nastave algebre i analize

2+2

2+2

22.Metodika nastave geometrije

2+2

2+2

23.-Istorija srpske kultuture

2+0

2+0

Politička ekonomija

2+0

2+0

24.Diplomski rad

 


 

NASTAVNI PLAN ZA ŠKOLSKU 1999/2000 i 2001/2001GOD.

 

 

Prva godina

Predmet

I semestar

II semestar

1.Analitička geometrija

-

3+3

2.Analiza 1

4+4

4+4

3.Osnovi programiranja

2+3+2

2+3+2

4.Osnove matematike

2+2

2+2

5.Elementarna matematika

2+2

2+2

6.Strani jezik 1

1+2

1+2

 

Druga godina

Predmet

III semestar

IV semestar

7.Uvod u algebru

2+2

2+2

8.Osnovi geometrija

2+2

2+2

9.Analiza 2

4+4

3+3

10.Osnovi računarskih sistema

2+3+2

2+3+2

11.Strani jezik 2

1+2

1+2

12.Uvod u numeričku matematiku

-

2+2

 

Treća godina

Predmet

V semestar

VI semestar

13.Linearna algebra

3+3

3+3

14.Difeencijalne jednačine

3+3

3+3

15.Istorija matematike

2+0

2+0

16.Pedagogija sa psihologijom

2+2

2+2

17.Metodika nastave matematike i računarstva

2+2+1

2+2+1

 

Četvrta godina

Predmet

VII semestar

VIII semestar

18.Realne i kompleksne funkcije

3+3

3+3

19.Diskretna matematika

2+2

-

20.Vjerovatnoća i statistika

-

2+2

21.Metodika nastave algebre i analize

2+2

2+2

22.Metodika nastave geometrije

2+2

2+2

23.-Istorija srpske kulture

2+0

2+0

Politička ekonomija

24.Diplomski rad

 


 

NASTAVNI PLAN ZA ŠKOLSKU 1997/1998 god.

 

Prva godina

Predmet

I semestar

II semestar

1.Analitička geometrija

-

3+3

2.Analiza 1

4+4

4+4

3.Osnovi programiranja

3+3+2

3+3+2

4.Uvod u osnove matematike

3+3

3+3

5.Elementarna matematika

3+3

3+3

6.Strani jezik 1

1+2

1+2

 

Druga godina

Predmet

III semestar

IV semestar

7.Uvod u algebru

3+3

3+3

8.Euklidska geometrija

3+3

3+3

9.Analiza 2

4+4

4+4

10.Osnovi računarskih sistema 1

3+3+2

3+3+2

11.Strani jezik 2

1+2

1+2

12.Uvod u numeričku matematiku

-

3+3

 

Treća godina

Predmet

V semestar

VI semestar

13.Linearna algebra

3+3

3+3

14.Diferencijalne jednačine

3+3

3+3

15.Kompleksna analiza

3+3

3+3

16.Matematičko programiranje

-

3+3

17.Osnovi računarskih sistema 2

3+3+2

3+3+2

18.Pedagogija sa psihologijom

2+2

2+2

 

Četvrta godina

Predmet

VII semestar

VIII semestar

19.Analiza 3

3+3

3+3

20.Vjerovatnoća i statistika

3+3

3+3

21.Numeričke metode

3+3

3+3

22.Metodika nastave matematike i računarstva

2+2+1

2+2+1

23.Metodika nastave algebre i analize

2+2

2+2

24.Metodika nastave geometrije

2+2

2+2

25. - Istorija srpske kulture

2+0

2+0

Politička ekonomija

26.Diplomski rad

Studentski servisi

Raspored nastave

Ispitni rokovi

Ispitna prijava

Ispitna prijava - stara

OGLASNA TABLA

Završni - diplomski radovi

Stipendije i usavršavanja

Konkursi

Bolonjski rječnik

Akademski kalendar