АКАДЕМСКО ОСОБЉЕ ХЕМИЈА

Наставник Катедра Функција
Др Саша Зељковић, ванредни професор Неорганска и нуклеарна хемија Шеф Катедре за неорганску и нуклеарну хемију
 Др Биљана Давидовић-Плавшић, доцент Биохемија и молекуларна биологија
Др Милица Балабан, доцент  Органска хемија Шеф Студијског програма хемија, Шеф Катедре за органску хемију
Др Сузана Атлагић Готовац, доцент  Нанопроцеси
Др Звјездана Сандић, доцент Неорганска и нуклеарна хемија
Сарадник
Мр Сања Крнетић, виши асистент Физичка хемија
Мр Драгана Благојевић, виши асистент Аналитичка хемија
Иван Самелак, виши асистент Биохемија и молекуларна биологија
Сања Шеховац, ма, виши асистент Неорганска и нуклеарна хемија
Савка Јанковић, асистент Физичка хемија
Драгана Милисавић, асистент Физичка хемија
Лаборант
Драго Копрен, виши лаборант
Олга Буловић, виши лаборант

 


Архиве