Студенти

ДОКУМЕНТИ ЗА СТУДЕНТЕ
Завршни радови – правила, обрасци и упутства
Трошковник Универзитета у Бањој Луци – 2017/18. година
Правила студирања на 1. и 2. циклусу студија – 2015. година
Измјене и допуне правила студирања на 1. и 2. циклусу студија
Правила студирања на 3. циклусу студија – 2015. година
Правила ванредног студирања
Правилник о поступку вредновања раније стечених академских назива за потребе наставка школовања на Унивезитету у Бањој Луци – 2012. година
КОДЕКС ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ – 2017. година
Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Бањој Луци
Правилник о промјени статуса и рангирању студената
– Правилник о анкетирању студената о квалитету наставног процеса
Правилници о додјели стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија на унивезитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и универзитетима у иностранству (Службени гласник РС, бр. 102 – стране 9 и 11)
Правилник о вредновању студентског волонтирања – 2011. година
Правилник о начину избора и броја чланова Студентског парламента и избору студената у наставно-научна/ умјетничка вијећа факултета/ Академије и Сената Високе школе унутрашњих послова
Измјена и допуна Правилника о начину избора и броја чланова Студентског парламента и избору студената у наставно-научна/ умјетничка вијећа факултета/ Академије и Сената Високе школе унутрашњих послова
Правилник о поступку и условима за додјелу ХУАWЕИ стипендија – 2010. година
Одлука о измјени и допуни Правилника о поступку и условима за додјелу ХУАWЕИ стипендија – 2010. година


Архиве